Projekt CIRI – Centar za istraživanje, razvoj i inovacije – animacija projekta

Projektom CIRI je predviđena rekonstrukcija i dogradnja zgrade Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, na lokaciji Ulica Ivana Gundulića 2, površine oko 2.700 m2 za slijedeću namjenu:

 

• Laboratorij za strojarske konstrukcije – 151,89 m2,

• Laboratorij za proizvodno strojarstvo – 158,05 m2,

• Laboratorij za inženjerstvo materijala – 151,89 m2,

• Laboratorij za industrijsko inženjerstvo – 158,05 m2,

• Laboratorij za energetiku – 156,37 m2,

• Prezentacijska dvorana / učionica / amfiteatar – 263,37 m2,

• Izložbeni prostor – 225,55 m2

• Prateći sadržaji (komunikacija / hodnici, sanitarni čvorovi, tehnički prostori) – 1.001,66 m2.

 

Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju zgrade iznosi oko 69,2 mil kn s PDV-om, dok ukupna procijenjena vrijednost opremanja prostora CIRI-a (laboratorijski i uredski namještaj, video i komunikacijska oprema, ostalo) iznosi oko 17,5 mil kn s PDV-om.

U okviru projekta CIRI planirano je ulaganje u istraživačku opremu u vrijednosti 37.500.00 kn u svrhu opremanja laboratorija.

 

Trenutno stanje projekta:

• ishođena je građevinska dozvola,

• pripremljena je cjelokupna tehnička dokumentacija potrebna za gradnju,

• plaćeni su komunalni i vodni doprinos, priključak na el. mrežu i povećana instalirana snaga, priključak na plin, vodoopskrbu i vodoodvodnju, te DTK.