Monografija

Monografija “40 godina studija strojarstva u Slavonskom Brodu” 1962 – 2002.

 

dr. Niko Majdandžić

Prof.dr.sc. Niko Majdandžić, glavni urednik Monografije,

Monografija osim povijesnoga pregleda obuhvaća i organizaciju studija na Fakultetu, izdavačku te znanstveno-nastavnu i stručnu djelatnost, životopise svih nastavnika i suradnika Fakulteta te organizaciju Strojarskog fakulteta. U uredničkom odboru bili su još i prof.dr.sc. Ivan Budić, prof.dr.sc. Vladimir Feuerbach, prof.dr.sc. Milan Kljajin, a recenzenti su prof.dr.sc. Ivan Esih, doc.dr.sc. Zdravko Vnučec te prof.visoke škole mr.sc. Ferdo Kolobarić.

dr. Ivan Esih dr. Zdravko Vnučec Ferdo Kolobarić

Recenzenti: dr.Esih, dr.Vnučec, mr.Kolobarić

Predstavljanje

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera je osnovano 1975., a Strojarski fakultet njegova je članica već dvadeset i tri godine.

Danas je jedan od tri tehnička fakulteta osječkoga Sveučilišta, pa s ponosom možemo reći da je Strojarski fakultet nezaobilazan čimbenik daljnjeg razvitka Sveučilišta i sveukupnog razvitka ovog područja Republike Hrvatske, istaknula je na predstavljanju monografije o 40-godišnjici brodskog studija strojarstva rektorica osječkoga Sveučillišta prof. dr. sc. Gordana Kralik, koja je uz čestitke djelatnicima Strojarskog fakulteta predala i prigodni poklon.

dr.sc. Ivan Budić

Zasluga je i naših prethodnika, marnih i uglednih profesora koji su svojim nesebičnim zalaganjem i nastavnim radom pridonijeli da je naš Fakultet danas vodeće visoko učilište u proizvodnom strojarstvu, ne samo na području istočne Hrvatske nego i mnogo šire.

Pred nama kao i pred nadolazećim generacijama ostaje obveza da iskoristimo dosadašnja postignuća za daljnji razvitak i prosperitet fakulteta i struke općenito. Svjesni smo da nema napretka bez školovanih kadrova, bez inženjera, čime je naša obveza školovati kadrove koji će moći svladati sve izazove struke, kako bi se svojim radom i tehničkim rješenjima ravnopravno nosili s razvijenim zemljama svijeta. Dakle, zadaća nam je nastaviti tamo gdje su prethodnici stali, intenzivno djelovati na promidžbi struke, te na taj način pridonijeti da tehnika zauzme u općem napretku mjesto koje joj i pripada, naglasio je dekan brodskog Strojarskog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Budić na predstavljanju Monografije.

 

Skup - predstavljanje 1 Skup - predstavljanje 2 Skup - predstavljanje 3

Danas se nastava na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu izvodi na stručnom dodiplomskom studiju, sveučilišnom i stručnom dodiplomskom studiju za potrebe Hrvatske vojske, sveučilišnom dodiplomskom studiju i poslijediplomskom znanstvenom studiju, a ovlašten je i za provođenje postupka stjecanja doktorata znanosti.

Do danas su na Fakultetu diplomirala 332 inženjera strojarstva, 264 diplomirana inženjera strojarstva, četiri su kandidata stekla zvanje magistra znanosti, a četiri zvanje doktora znanosti. Nastavni su programi na svim studijima, s velikim brojem izbornih predmeta, prilagođeni širokom spektru gospodarskih potreba Hrvatske, ali i drugih zemalja u Europi i svijetu. Snaga Strojarskog fakulteta su vlastiti kadrovi, jer ima 28 doktora znanosti izabranih u znanstveno- nastavna zvanja, 13 magistara znanosti, 2 laboranta, te ostalo stručno osoblje. Uz pomoć stručnih službi ovi kadrovi mogu uspješno obavljati sve postavljene zadatke. U dobro opremljenim laboratorijima studenti stječu praktična znanja što im kasnije omogućava lakše uključivanje u proizvodnju i gospodarstvo. Preko objavljenih radova, suradnje s gospodarstvom i razmjene nastavnika, te kroz brojne istraživačke projekte Fakultet je povezan sa svijetom iz kojeg crpi najnovija znanstvena dostignuća, istovremeno nudeći vlastite znanstvene spoznaje. Usto je i vrlo bogata izdavačka aktivnost. Profesori brodskog Strojarskog fakulteta do sada su objavili 21 udžbenik ili knjigu, a o njihovim znanstvenim radovima objavljenim u brojnim časopisima, predavanjima i sudjelovanjima na različitim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i svijetu, najbolje svjedoči impozantan popis objavljen u Monografiji. Ipak, najvažnija je okosnica Fakulteta povezanost s gospodarstvom i proizvodnjom. Nastao je radi potreba gospodarstva kojemu su trebali mladi, stručni inženjeri, otvoreni za primjenu novih znanja i tehnologija. To je načelo po kojem Fakultet radi i danas, obrazujući inženjere i znanstvenike na području proizvodnog strojarstva, a uz još uvijek vrlo živu vezu sa Đurom Đakovićem iz čijeg je krila iznikao, čvrsto surađuje s još tridesetak poduzeća. Kao mlada znanstvena ustanova Fakultet ima još jednu prednost – fleksibilnost koja se očituje i uvođenjem brojnih novih predmeta kojima pri obrazovanju svojih studenata stvara profil inženjera za budućnost. Primjerice, prvi su u Hrvatskoj uveli management, a poseban je ponos laboratorij za inteligentne proizvodne sustave. Zapravo, sve što se na Strojarskom fekultetu u Slavonskom Brodu radi, uvijek je pod motom – obrazovati inženjere (bilo tijekom redovnoga studija ili kasnije, uz rad) za proizvodnju u budućnosti.

Skup - predstavljanje 4 Skup - predstavljanje 5 Skup - predstavljanje 6
Skup - predstavljanje 7 Skup - predstavljanje 8  Skup - predstavljanje 9
Skup - predstavljanje 10 Skup - predstavljanje 11