Projekti

Institucionalni projekti

Nove proizvodne tehnologije
Pero Raos

Utjecaj tehnoloških parametara na zaostala naprezanja
Daniel Novoselović

Modeliranje i optimiranje procesa primjenjivih u održavanju
Katica Šimunović

Model upravljanja u uvjetima pojedinačne i maloserijske proizvodnje
Roberto Lujić

Višekriterijski pristup konstruiranju, numeričkom modeliranju i optimiranju modularnih gradbenih struktura u razvoj proizvoda za multidisciplinarno područje primjene temeljem funkcije i funkcionalnosti s obzirom na sigurnost i održivi razvoj
Željko Ivandić

Procjena životnog vijeka dentalnih implantata izvedenih trabekularnom strukturom
Pejo Konjatić

Razvoj modela i računalnih programa za optimizaciju korištenja otpadne topline i energije iz obnovljivih izvora u kombiniranim sustavima grijanja, hlađenja i proizvodnje električne energije
Marija Živić

Oplemenjivanje površina u cilju produljenja vijeka dijelova i opreme
Vlatko Marušić

Poopćenja aritmetičkih sredina i njihove primjene
Zlatko Pavić

EU Projekti

Razvoj stroja za kontrolu kvalitete i stroja za paletizaciju u automobilskoj industriji
Ilija Svalina
Ivan Grgić

Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška (CEKOMNING)
Mirko Karakašić

Centar za istraživanje, razvoj i inovacije (CIRI)
Goran Šimunović

Razvoj sustava za ispitivanje višefaznih strujanja i izgaranja s ciljem povećanja istraživačkih aktivnosti znanstvenog i poslovnog sektora
Marija Živić
Antun Barac

Pametna naljepnica za mjerenje i praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda
Marinko Stojkov
Mario Holik

Renewable Energy Sources for Smart and Sustainable Health Centers and University Education- RESCUE
Marinko Stojkov

Slavonika 5.1
Goran Šimunović
Mladen Bošnjaković

Bilateralni projekti

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu dio je europskog istraživačkog područja i potiče mobilnost istraživača i studenata. Do sada je potpisano 26 bilateralnih sporazuma o međunarodnoj suradnji.