Udruga “prof.dr.sc. Zvonimir Lukačević”

 

Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu održana je 04. studenog 2009. godine sjednica Osnivačke skupštine Udruge “prof.dr.sc. Zvonimir Lukačević” u Slavonskom Brodu. Na Osnivačkoj skupštini donijeta je Odluka o osnivanju Udruge.

Udruga je osnovana u cilju organiziranja, promicanja izvrsnosti, razvitka i unapređivanja tehničkog stvaralaštva mladih.

Djelatnosti Udruge su:

  • okupljanje mladih nadarenih ljudi, poticanje i praćenje njihovoga rada;
  • sustavni razvoj s ciljem njegovog obogaćivanja i povećanja ukupnih vrijednosti;
  • uključivanje tehničkih i drugih unapređenja putem inventivnog rada u svekoliki razvitak Brodsko-posavske županije i šire;
  • stručno usavršavanje studenata, promicanje poduzetništva među studentima;
  • organiziranje rada s mladima kroz tečajeve, seminare, predavanja i druge oblike;
  • suradnja sa svim obrazovnim i znanstvenim ustanovama radi prepoznavanja i poticanja nadarenih učenika i studenata u njihovom razvitku;
  • povezivanje s tvrtkama i drugim gospodarskim subjektima zainteresiranim za inventivni rad i sl.

Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu održana je 14. travnja 2015. godine sjednica  skupštine Udruge “prof.dr.sc. Zvonimir Lukačević” u Slavonskom Brodu gdje je za predsjednika Udruge “prof.dr.sc. Zvonimir Lukačević”  izabran  prof.dr.sc. Ivan Samardžić, za zamjenika predsjednika gđa Kristina Lukačević, za tajnicu Nada Karadža-Soldo, upr.prav., u Upravni odbor izabrani su: prof.dr.sc. Antun Stoić, dr.sc. Leon Maglić, Božo Despotović, dipl.ing., prof.dr.sc. Dražan Kozak i doc.dr.sc. Željko Ivandić.

 

Osnivačka skupština Udruge "prof.dr.sc. Zvonimir Lukačević"
Osnivačka skupština Udruge "prof.dr.sc. Zvonimir Lukačević"
Osnivačka skupština Udruge "prof.dr.sc. Zvonimir Lukačević"