Završni i diplomski radovi

Izbor teme/mentora završnog/diplomskog rada:

 

Preddiplomski studij Strojarstvo

Diplomski studij Strojarstvo

Pravilnik UNISB

Upute UNISB

Diplomski studij Proizvodno strojarstvo

POSTUPAK PREDAJE I OBRANE RADA

Upute za GSuite