Najčešće postavljana pitanja

 

 1. Na koji način se vrši izjednačavanje naziva? (npr. diplomiran inženjer strojarstva s magistar inženjer strojarstva)

Kako biste pokrenuli postupak izjednačavanja naziva potrebno je popuniti zahtjev za izjednačavanje akademskog naziva te ga poslati/donijeti u ured za studente Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu sa preslikom diplome.

Izrađenu potvrdu o izjednačavanju potrebno je preuzeti u uredu za studente.

 

 1. Kako mogu prijeći na Strojarski fakultet s nekog drugog visokog učilišta?

Obavijest o potrebnoj dokumentaciji za prijelaz s drugih visokih učilišta dostupna je tijekom rujna kada se odvijaju prijave.

Detalje oko razlike ispita tj. godine koju biste bili u mogućnosti upisati možete saznati tek nakon odluke Povjerenstva koje će pregledati Vašu dokumentaciju (zajedno sa dokumentacijom ostalih pristupnika). Navedena odluka dostavlja se na Vašu mail adresu nakon čega se možete odlučiti na upis ili odustati od upisa. Zahtjev za prijelaz

 1. Kako se mogu ispisati?

Za pokretanje postupka ispisa potrebno je:

 1. dostaviti indeks (ako ga niste već predali), studentsku iskaznicu i popunjen zahtjev za ispis.
 2. podmiriti eventualna dugovanja školarine

 

 1. Što ako mi je studentska iskaznica oštećena ili izgubljena?

Potrebno se javiti u Ured za studente i izvršiti uplatu u iznosu od 50,00 kn na IBAN HR0923400091111084627, poziv na broj 183, svrha: izrada stud. iskaznice. Ukoliko ste redoviti student, zbog prava na prehranu imate mogućnost korištenja privremene iskaznice.

 

 1. Kada mi se može odobriti mirovanje godine?

Pravo mirovanja obveza regulirano je člankom 38. Pravilnika. Student ima pravo na mirovanje obveza:

 • za vrijeme trudnoće
 • za studente majke ili studenta oca koji koriste rodiljni i roditeljski dopust u skladu s

posebnim propisima

 • za vrijeme dulje bolesti koja ga sprječava u ispunjavanju obveza na studiju
 • u drugim opravdanim slučajevima u skladu s odlukom stručnog vijeća nositelja

studija.

Student mora, uz vjerodostojnu dokumentaciju, najaviti opravdane razloge za mirovanje 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje ili 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza.

 

 1. Kada su izvanredni ispitni rokovi i koliko ispita mogu prijaviti?

Izvanredni ispitni rokovi održavaju se u studenom, prosincu, ožujku, travnju i svibnju. Na izvanrednom roku možete prijaviti SAMO JEDAN ISPIT.

 

 1. Koji su uvjeti za upis više godine studija?

Redoviti i izvanredni studenti za upis više godine studija trebaju ispuniti sljedeće uvjete:

 • ostvariti prava na potpis iz svih kolegija prethodne godine
 • ostvariti dovoljan broj ECTS bodova:
  • za upis 2. godine studija: min. 42 ECTS boda
  • za upis 3. godine studija: 60 ECTS iz 1. godine + min. 42 ECTS boda iz 2. godine

 

 1. Koji su uvjeti za upis ponavljanja godine?

Redoviti studenti moraju ostvariti min 24 ECTS boda na upisanoj studijskoj godini kako bi mogli upisati ponavljanje godine.

Za izvanredni studente ne postoje uvjeti za upis ponavljanja godine.

 

 1. Kada se i kako vrši prijelaz na izvanredni studij?

Ukoliko redoviti student ne ostvari 24 ECTS-a ili ne položi određeni kolegij u dvije akademske godine, ne može nastaviti redovito studirati. U takvoj situaciji, student može podnijeti zamolbu za prijelaz na izvanredni studij prije početka akademske godine.

Zamolbu za prijelaz na izvanredni studij može podnijeti i student koji iz osobnih razloga (zaposlenje, itd.) želi biti izvanredni student. (zahtjev)

Studentu se pri provedbi postupka priznaju svi položeni kolegiji.

 

 1. Čemu služe korisnički podaci AAI@EduHr?

Koristeći dodijeljeno korisničko ime i lozinku možete pristupiti studomatu, fakultetskom e-mailu, eduroamu (wi-fi dostupan u zgradama Fakulteta).

Navedene podatke također možete koristiti za pristup servisu e-građani kao i povoljniji pristup internetu ukoliko Vaš davatelj usluga ostvaruje suradnju s Carnetom. Više možete pogledati ovdje.

 

 1. Kako mogu dobiti ovjereni prijepis ocjena nakon završenog studija?

Osobe kojima je uz diplomu uručena i dopunska isprava koriste ju umjesto prijepisa ocjena. Osobe koje su završile dodiplomske studije mogu podnijeti zahtjev za izdavanje ovjerenog prijepisa ocjena.

 1. Kako mogu dobiti ovjereni studijski program?

Ovjereni studijski program možete preuzeti u uredu za studente.

 

 1. Ispis potvrda putem sustava e-Građani