Poslijediplomski specijalistički studij – predmeti

Predmeti Poslijediplomskog specijalističkog studija

1. semestar

 

2. semestar

modul: Inženjerstvo materijala

 

modul: Modeliranje i numerička analiza konstrukcija

  • PS301 Numerička analiza mehaničkih sustava
  • PS302 Modeliranje konstrukcija i konstrukcijskog procesa
  • PS303 Pogonska čvrstoća
  • PS304 Izabrana područja iz elemenata strojarskih konstrukcija
  • PS305 Životni vijek konstrukcija

 

modul: Primjena proizvodnih postupaka

 

modul: Proizvodni menadžment

 

3. semestar

  • PS601 Završni specijalistički rad