Institucionalni projekti

Zavod za strojarske konstrukcije

Višekriterijski pristup konstruiranju, numeričkom modeliranju i optimiranju modularnih gradbenih struktura u razvoj proizvoda za multidisciplinarno područje primjene temeljem funkcije i funkcionalnosti s obzirom na sigurnost i održivi razvoj
(1.10.2019. – 30.9.2021.)
Željko Ivandić

Procjena životnog vijeka dentalnih implantata izvedenih trabekularnom strukturom
(1.10.2019. – 30.9.2021.)
Pejo Konjatić

Zavod za proizvodno strojarstvo

Nove proizvodne tehnologije
(1.10.2019. – 30.9.2021.)
Pero Raos

Utjecaj tehnoloških parametara na
zaostala naprezanja

(1.10.2019. – 30.9.2021.)
Daniel Novoselović

Optimizacija navarenog sloja
izrađenog od Ni-legure

(1.10.2018. – 30.9.2020.)
Miroslav Duspara

Zavod za inženjerstvo materijala

Oplemenjivanje površina u cilju produljenja vijeka dijelova i opreme
(1.10.2019. – 30.9.2021.)
Vlatko Marušić

Zavod za industrijsko inženjerstvo

Modeliranje i optimiranje procesa primjenjivih u održavanju
V1.10.2019. – 30.9.2021.)
Katica Šimunović

Model upravljanja u uvjetima pojedinačne i maloserijske proizvodnje
(1.10.2019. – 30.9.2021.)
Roberto Lujić

Katedra za opće predmete i zajedničke sadržaje

Poopćenja aritmetičkih sredina i
njihove primjene

(21.2.2020. – 1.3.2022.)
Zlatko Pavić