MTECH 2023

MTECH 2023

4. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MATERIJALIMAtoplinska obrada i inženjerstvo površina, materijali i tribologija, korozija i ispitivanje materijala
Cavtat, 2.- 5. listopada 2023.
Za više detalja o MTECH 2023 posjetite web stranicu https://mtech-conf.hr/