Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Ivana Opačka, mag.ing.mech.

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom “Utjecaj pripreme površine osnovnog materijala i postupka toplinskog naštrcavanja na svojstva nanesenih prevlaka”, pristupnika Ivana Opačka, mag.ing.mech., predviđa se u ponedjeljak, 20. ožujka 2023. godine u 10:00 u Vijećnici Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Trg I. B. Mažuranić 2.

Odluka (PDF)