Zamjena AAI identiteta za sfsb.hr i vusb.hr na unisb.hr

Poštovani. Sa službama SRCE-a i Carnet-a, dogovorena je zamjena AAI korisničkih identiteta svih djelatnika, studenata i vanjskih suradnika sa domena sfsb.hr i vusb.hr na domenu unisb.hr na dan 01.03.2021. Od tog datuma, svi AAI identiteti sa nastavkom sfsb.hr i vusb.hr bi trebali nastaviti raditi kao unisb.hr identiteti sa starom lozinkom….

Više

Naši inženjeri u Kanadi

Prenosimo poruku upućenu našoj referadi, posebno kolegici Alar, od naše bivše studentice Barabare Posavac. Poštovana gospođo Alar. Nadam se da ste dobro i da Vam COVID-19 ne stvara mnogo distrakcija u svakodnevnom životu, što od vijesti koje slušamo, što od bližnjih koji se moraju suočavati s njime. Želim Vam ovim…

Više

Obavijest o statusnim promjenama

Poštovani. S danom 03.08.2020. godine temeljem Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu (NN 110/15) osnovano je Sveučilište u Slavonskom Brodu, sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 030234297. Nova ustanova nastala je između ostalog spajanjem Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera…

Više

Obavijest o uvođenju obveze zaprimanja e-računa

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), u pravni poredak Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive 201/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16.travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Sukladno ovom Zakonu svi javni i sektorski naručitelji obvezni su s 01. srpnjem 2019. godine zaprimati…

Više

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

U srijedu 5. lipnja 2019. na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Trg I. B. Mažuranić 2, I. kat, učionica 204 održati  će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Molimo sve koji su u mogućnosti da se odazovu pozivu dobrovoljnog darivanje krvi. Nadamo se da ćete se, sukladno mogućnostima, odazvati u što većem broju…

Više