Projekt CIRI – Centar za istraživanje, razvoj i inovacije – animacija projekta

Projektom CIRI je predviđena rekonstrukcija i dogradnja zgrade Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, na lokaciji Ulica Ivana Gundulića 2, površine oko 2.700 m2 za slijedeću namjenu:   • Laboratorij za strojarske konstrukcije – 151,89 m2, • Laboratorij za proizvodno strojarstvo – 158,05 m2, • Laboratorij za inženjerstvo materijala – 151,89…

Više

Potpisan ugovor za projekt „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“

Dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, prof.dr.sc. Ivan Samardžić, potpisao je 29. lipnja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja ugovor o financiranju projekta prema pozivu „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, referentni broj KK.01.1.1.09. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (Prioritetne osi…

Više

Godišnji plan PDP-ova sufinanciranih iz OP ULJP

Objavljen je Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. možete pronaći na poveznici Europskog socijalnog fonda….

Više

Info dan o Erasmus+ programu mobilnosti

U ponedjeljak, 7. listopada 2019. s početkom u 13:00 sati, održat će se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, prezentacija o Erasmus+ programu i o mogućnostima koje se studentima nude kroz navedeni program. Podsjećamo studente da je Sveučilište 11. rujna 2019. objavilo Natječaj za mobilnost studenata, koji je otvoren do…

Više

Dijalog EU s mladima – konzultacijski upitnik

EU provodi proces pod nazivom „DIJALOG EU-a S MLADIMA“ u okviru kojeg je upućen poziv  svim mladima u dobi od 15 do 30 godina starosti da ispune upitnik na poveznici: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/.  Cilj je prikupiti mišljenje mladih na temu “Stvaranje prilika za mlade”, pritom stavljajući fokus na tri Cilja za mlade: Kvalitetni poslovi za sve,…

Više

EU IPA projekt RESCUE

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu partner je na EU IPA projektu RESCUE – Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings. O projektu RESCUE RESCUE Kick-Off meeting in Novi Sad 07.06.2019. On June 06 2019, members of FERIT RESLAB team participated on RESCUE project…

Više