Svečani početak nastave

Svečani početak nastave za redovite studente 1. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstva Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu predviđen je za 4. listopada 2021. (ponedjeljak) u 12,00 sati u učionici 102 u zgradi na Trgu I. Brlić Mažuranić 2, Sl. Brod.
Rasporedom predviđene vježbe iz kolegija Materijali I za grupu A (studenti s prezimenom od Antolović do Kljajić) neće se održati na taj dan.
Grupi B (studenti s prezimenom do Kovačević do Živković) predavanja iz Matematike I biti održana u ranijem terminu od 9 h do 12 h u učionici 102 kako bi mogli prisustvovati svečanosti početka nastave.

Izvanredni studenti 1. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstva Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu nastavu započinju prema danom rasporedu u petak 8. listopada 2021.

U ponedjeljak 04.10.2021. godine počinje akademska godina 2021./2022. sukladno objavljenom rasporedu sati.