Nastupno predavanje dr. sc. Sare Havrlišan

Na temelju članka 2. stavka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članka 28. Privremenog Pravilnika o provedbi postupka izbora/relzbora u zvanja l na odgovarajuča radna mjesta Sveučilišta u Slavonskom Brodu, privremeni rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu objavljuje nastupno predavanje dr. sc. Sare Havrlišan, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva, na Zavodu za industrijsko inženjerstvo. Tema nastupnog predavanja je: ‘Rješavanje problema linearnog programiranja analitičkom metodom’.
Nastupno predavanje održat će se u utorak, 12. listopada 2021. u 08.00 sati predavaonici G111, Gundulićeva 20A, Slavonski Brod.