Održano predavanje „Industrija 4.0 Nova filozofija u proizvodnji“

Dana 31. ožujka o.g. održano je predavanje u organizaciji SFSB i tvrtke FESTO Didactic iz Zagreba. Gost predavač bio je Saša Simović IT & El. Eng. (Njemačka), koji je izlagao teorijske postavke Industrije vezane za četvrtu industrijsku (r)evoluciju. Posebno su istaknute značajke kao što su cyber-fizički sustavi, Internet stvari (IoT), pametne tvornice te komunikacije velikih količina podataka koje pokreću projekte sadašnjosti i budućnosti. Proizvodi i proizvodni sustavi moraju odgovoriti brzim promjenama u okolišu, biti raznovrsni, fleksibilni i svakako s razinom inteligencije. Jedan od odgovara koji je dan kroz predavanje je pogled tvrtke FESTO na Industrija 4.0 (Industry 4.0) i Pametno održavanje (Smart Maintenance). Izložene su postavke i smjernice tvrtke FESTO kako integrirati i implementirati industrijske sustave koji osiguravaju veću dostupnost, energetsku učinkovitost i proizvodnju definiranu na pametnim i suvremenim načelima organizacije. Pokazane su komponente Industrije 4.0, edukacijski sustavi i resursi te logistička podrška za edukaciju studenata na suvremen način sukladan zahtjevima današnjih i budućih proizvodnih procesa – tvornica. Kroz predavanje su dane i osnovne pretpostavke za moguću buduću suradnju između tvrtke FESTO i našeg Fakulteta.

Predavanje Industrija 4.0

Predavanje Industrija 4.0

Predavanje Industrija 4.0