Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Josipa Groša, dipl.ing.mech.

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom “Utjecaj prevlaka na svjostva polimernih kalupa proimedenih aditivnom tehnologijom”, pristupnika Josipa Groša, dipl.ing.mech., predviđa se u utorak, 12. travnja 2022. godine u 11.00 sati u Vijećnici Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Odluka (PDF)