Javna obrana teme doktorske diseracije pristupnika Josipa Nižetića, dipl.ing.el.

Javna obrana teme doktorske diseracije pod naslovom “Primjena računalnih vizijskih sklopova u dizajniranju i izradi ortopedskih pomagala”, pristupnika Josipa Nižetića, dipl.ing.el., predviđa se u utorak, 12. travnja 2022. godine u 10.00 sati u Vijećnici Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Odluka (PDF)