Obavijest studentima diplomskog studija Strojarstva SFSB

Poštovani studenti diplomskog studija Strojarstva, nastava za studente 1. i 2. godine diplomskog studija Strojarstva započinje 9. 10.2023., dakle, tjedan dana kasnije od predviđenog.