Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, akademska godina 2019./2020.

U okviru Erasmus+ programa – Ključne aktivnosti 1, dana 1. 4. 2019., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za realizaciju individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja za boravak na inozemnim ustanovama u Erasmus+ programskim zemljama, u akademskoj godini 2019./2020. Rok za prijavu je 30….

Više