Natječaji

1. za izbor dva izvršitelja (m/ž) u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje Psihologija, bez zasnivanja radnog odnosa na Odjelu društveno-humanističkih znanosti, 2. za izbor dva izvršitelja (m/ž) u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za znanstveno područje Prirodnih znanosti, znanstveno polje Matematika, bez zasnivanja radnog odnosa…

Više