Obrana završnog specijalističkog rada pristupnika Mate Pavića, dipl. ing. sig.

Obavijest o obrani završnog specijalističkog rada pod naslovom ‘Primjena metode vibracija u postupcima održavanja i sanacije zaostalih naprezanja’, pristupnika Mate Pavića, dipl. ing. sig. (PDF), koja će se održati u ponedjeljak, 11. srpnja 2022. godine s početkom u 11.00 sati, u Vijećnici Sveudili5ta u Slavonskom Brodu, Trg I. B. Mažuranić 2.