Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Antuna Barca, mag.ing.mech.

Obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Termo-ekonomska višekriterijska optimizacija solarnog rashladnog sustava” pristupnika ANTUNA BARCA, mag.ing.mech., asistenta održati će se u utorak, 20. rujna 2022. godine u 11.00 sati u Vijećnici Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Trg I. B. Mažuranić 2.

Tekst obavijesti (PDF)