Nastupno predavanje dr. sc. Željka Kraljička

Na temelju članka 2. stavka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članka 28. Privremenog Pravilnika o provedbi postupka izbora/relzbora u zvanja l na odgovarajuča radna mjesta Sveučilišta u Slavonskom Brodu, privremeni rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu objavljuje nastupno predavanje dr. sc. Željka Kraljička, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, na Zavodu za energetiku. Tema nastupnog predavanja je: ‘Agro-zoniranje kao preduvjet uspješne vinogradarske proizvodnje’
Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 23. studenoga 2020. u 10.00 sati putem aplikacije Google Meet Link https://meet.google.com/upn-fqxs-ykh