Javna obrana doktorske disertacije

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom “Procedura za razvoj konstrukcija modularnih i varijantnih proizvoda u fazi koncipiranja”, pristupnika Mirka Pastovića, univ.spec.ing.mech. predviđa se u ponedjeljak, 29. lipnja 2020. godine u 11.00 sati u Vijećnici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu