Natječaji

1. za izbor dva izvršitelja (m/ž) u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje Psihologija, bez zasnivanja radnog odnosa na Odjelu društveno-humanističkih znanosti, 2. za izbor dva izvršitelja (m/ž) u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za znanstveno područje Prirodnih znanosti, znanstveno polje Matematika, bez zasnivanja radnog odnosa…

Više

Natječaj naslovno zvanje

Natječaj za izbor jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo (znanstvena grana proizvodno strojarstvo) na Zavodu za proizvodno strojarstvo. Tekst natječaja (PDF) Privola

Više

Obavijest kandidatima – odluka

Obavijest kandidatima za radno mjesto III. vrste – stručni referent za kvalitetu– u Uredu za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Odluka o odabiru kandidata. Odluka o odabiru kandidata (PDF)

Više

Obavijest kandidatima

Obavijest kandidatima za radno mjesto III. vrste – stručni referent za kvalitetu– u Uredu za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Rezultati I. i II. razine odabira kandidata od 16. lipnja 2020.

Više

Obavijest kandidatima

Rezultati pisane provjere znanja (testiranja) pristupnicima natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za kvalitetu – u Uredu za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, a koji su dana 12. lipnja 2020. pristupili pisanom…

Više

Pisana provjera znanja

Natječaj  za izbor jednog zaposlenika / zaposlena na radno mjesto III. vrste – stručni referent za kvalitetu POZIV PRISTUPNICIMA ZA PISANU PROVJERU ZNANJA OBAVIJEST KANDIDATIMA

Više

Natječaj

NATJEČAJ za izbor jednog zaposlenika / zaposlena na radnom mjestu III. Vrste – stručni referent za kvalitetu – u Uredu za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom. Tekst natječaja Privola

Više

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. 6.3.2020. Natječaj za izbor nastavnika i suradnika na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 6. ožujka 2020. Privola docent u naslovnom zvanju Privola poslijedoktorand

Više