Životopis

Milan Kljajin

Prof. dr. sc. Milan Kljajin

Redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini
KONTAKT
Telefon

++385915099871

VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI | Publons | ORCID

OBRAZOVANJE

1993. – 1995.

Doktor tehničkih znanosti
Doktorski studij
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Zagrebu

1978. – 1980.

Magistar tehničkih znanosti
Magistarski studij strojarstva
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Zagrebu

1968. – 1974.

Diplomirani inženjer strojarstva
Visokoškolsko obrazovanje
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO

2019. – 2021.

Redoviti profesor u trajnom zvanju (umirovljen, pola radnog vremena)
Sveučilišni centar Varaždin
Sveučilište Sjever

1990. – 2019.

Redoviti profesor u trajnom zvanju
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Redoviti profesor
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Izvanredni profesor
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Docent
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Predavač
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Asistent
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

2005. – 2019.

Voditelj LECAD Slavonski Brod
LECAD Group iz Ljubljane (Slovenija)

1985. – 1990.

dipl. ing. strojarstva, voditelj sektora, tehnički direktor
“Đuro Đaković” Tvornica vozila i opreme d.o.o., Slavonski Brod

1983. – 1985.

dipl. ing. strojarstva, voditelj odjela
“Đuro Đaković” Tvornica vozila i opreme d.o.o., Slavonski Brod

1975. – 1983.

dipl. ing. strojarstva, konstruktor, projektant
“Đuro Đaković” Tvornica vozila i opreme d.o.o., Slavonski Brod

USAVRŠAVANJE

1990.

Intensive Course in English
Eurocentre London, Lee Green – London, England

1993.

CAM, CIM and Robot-Technic
International Summer School, Krems and Vienna, Austria

1997.

DAAD Fellowship and study stay / Theory in Mechanical Engineering Design Technical University of Berlin, Germany

2005.

Essentials Parts and Assemblies
Ib-CADdy d.o.o., Ljubljana, Slovenia

2006.

Lead Auditor (IRCA Certificated ISO 9000:2000 series Auditor / Lead Auditor)
TÜV Croatia d.o.o. in collaboration with Nigel Bauer & Associates (London), Zagreb, Hrvatska

2016.

Auditor Transition Training Course (IRCA Certificated ISO 9000:2015) TÜV NORD CERT GmbH, Essen, Germany

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Tehničko crtanje i računalna grafika

Elementi konstrukcija I

Elementi konstrukcija II

Prijenosnici snage i gibanja

Pneumatički i hidraulički sustavi

Teorija konstruiranja

Tribologija elemenata strojeva

Razvoj proizvoda i načela kreativnosti

Dizajn i ergonomija

Metodičko konstruiranje

Računalom podržano konstruiranje I

Ekološki dizajn

Modeli vrednovanja

Industrijski dizajn

Konstrukcijski razvoj proizvoda

Izbor materijala

Brza izrada prototipa

CAD/CAM sustavi

Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda

Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda

Brza izradba proizvoda

Razvoj proizvoda

Modeliranje konstrukcija i konstrukcijskog procesa

Izabrana područja iz elemenata strojarskih konstrukcija

Brza izradba prototipa i proizvoda

Tehnologičnost proizvoda

Teorija konstruiranja

Teorija strojarskih sustava

Modeliranje konstrukcija i konstrukcijskog procesa

Izabrana područja iz elemenata strojarskih konstrukcija

Metode vrednovanja konstrukcija

Razvoj proizvoda i ergonomija

Osnove elemenata strojeva

Elementi konstrukcija

Elementi strojeva II

Konstrukcijski moduli

Poslovna komunikacija i prezentacija

IZDAVAŠTVO

Karakašić, Mirko; Kljajin Milan; Ivandić, Željko; Glavaš, Hrvoje: Modeliranje poduprijeto računalom, Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019. (sveučilišni udžbenik)

Kljajin, Milan; Ivandić, Željko; Karakašić, Mirko: Elementi strojeva zbirka projektno-konstrukcijskih zadataka, Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2018. (sveučilišni udžbenik)

Kljajin, Milan; Opalić, Milan: Inženjerska grafika, Drugo dopunjeno izdanje, Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2016. (sveučilišni udžbenik)

Kljajin, Milan; Karakašić, Mirko: Modeliranje primjenom računala, Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2012. (sveučilišni udžbenik)

Kljajin, Milan; Opalić, Milan: Inženjerska grafika, Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2010. (sveučilišni udžbenik)

Duhovnik, Jože; Kljajin, Milan; Opalić, Milan: Inženirksa grafika, Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2009. (monografija)

Kljajin, Milan; Opalić, Milan; Pintarić, Antun: Recikliranje električnih i ekltorničkih proizvoda, Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2007. (sveučilišni udžbenik)

Opalić, Milan; Kljajin, Milan; Sebastijanović, Slavko: Tehničko crtanje, Čakovec : ZRINSKI d.d. Čakovec, 2003. (sveučilišni udžbenik)

MENTORSTVO

CROSBI-Mentorstvo

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

CROSBI – Publikacije

PROJEKTI

Projekt u sklopu bilateralne suradnje između Hrvatske i Velike Britanije (Academic Links and Interchange Scheme – ALIS) pod nazivom “Development of Maintenance Management Information Systems” ALIS LINK/984/CRO023 (June 1996 – March 1999) u segmentu “dijagnosticiranja kvarova i oštećenja elemenata strojeva” (skupa s prof.dr.sc. Nikom Majdandžićem)

Projekt u sklopu bilateralne suradnje između Hrvatske i Slovenije pod nazivom “PDM System for Small and Middle Production Series” (2006.-2008.)

Projekt broj 152015 – Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda (znanstveno-istraživački projekt podupire Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, od 2002. do 2004.)

Projekt broj 152-1521473-3111 – Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje (znanstveno-istraživački projekt podupire Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, od 2007. do 2014.)

Projekt 01.04.09.01.001 – Razvoj univerzalnih metoda za projektiranje proizvoda na računalu (projekt SIZ-a znanosti), od 1986. do 1990. Glavni istraživač (voditelj projekta): prof.dr.sc. Niko Majdandžić

Savezni projekt PR-65 – Racionalizacija proizvodno-poslovnih sistema (Savezni fond za razvoj), od 1988. do 1990. Glavni istraživač (voditelj projekta): prof.dr.sc. Niko Majdandžić.

Projekt broj 2-08-162 – Podupire Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, od 1991. do 1995. Glavni istraživač (voditelj projekta): prof.dr.sc. Zvonimir Lukačević.

Projekt broj 2-08-299 – Podupire Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, od 1991. do 1995. Glavni istraživač (voditelj projekta): prof.dr.sc. Milan Opalić.

Projekt broj 152001 – Racionalizacija organizacije i razvoj upravljačko-informacijskih sustava proizvodnih poduzeća – Podupire Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, od 1997. do 1999. Glavni istraživač (voditelj projekta): prof.dr.sc. Niko Majdandžić.

Projekt broj 152003 – Informacijski sustavi i nove strategije održavanja opreme i postrojenja – Podupire Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, od 1997. do 1999. Glavni istraživač (voditelj projekta): prof.dr.sc. Niko Majdandžić

Projekt u sklopu bilateralne suradnje između Hrvatske i Slovenije pod nazivom “Sigurnost okoliša od loma konstrukcija” (voditelj: prof.dr.sc. Franjo Matejiček).

Projekt broj 120-1201833-1832 – Ekološki podržan razvoj proizvoda, Podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (voditelj: prof.dr.sc. Milan Opalić)

Tehnologijski projekt 5018 – Razvoj laboratorija za testiranje sjedišta, voditelj: prof.dr.sc. Milan Opalić, sudjelovao kao konzultant

Tehnologijski projekt 3054 – Utvrđivanje stanja i rješavanje problematike održavanja tračnica na prugama HŽ, voditelj: prof.dr.sc. Ivan Vitez, sudjelovao kao konzultant

Tehnologijski projekt 5054 – Prototip ultralake teleskopske dizalice, voditelj: prof.dr.sc. Dragomir Krumes, sudjelovao kao konzultant

IPA projekt OrtoFLEX od 2013. do 2019.

Europski projekt ATOM od 2014. do 2018.

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

ČLANSTVA

Hrvatsko društvo za mehaniku

Hrvatsko društvo za elemente strojeva i konstruiranje

LIONS International

DODATNE INFORMACIJE

Druge znanstvene aktivnosti:

1993. – 2019. Tehnički urednik i član Uredničkog odbora znanstveno-stručnog časopisa TEHNIČKI VJESNIK

2002. Urednik Zbornika međunarodnog znanstvenog skupa ® 1st DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries – ATDC’02, Slavonski Brod, September 12-14, 2002.

2005. Urednik Zbornika međunarodnog znanstvenog skupa ® 4th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries – ATDC’05, Slavonski Brod, September 21-24, 2005

2008. – do danas Član međunarodnog uredničkog odbora znanstvenog časopisa STROJNIŠKI VESTNIK

2010. – 2016. Tehnički urednik i član Uredničkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Tehnički glasnik – Technical journal, Sveučilište Sjever

2016. – do danas glavni urednika znanstveno-stručnog časopisa Tehnički glasnik – Technical journal, Sveučilište Sjever

Mentorstvo obranjenih doktorskih disertacija i magistarskih radova i podizanje znanstvenoga pomlatka:

Magistarski radovi

2001. Tomislav Galeta

Doktorski radovi

2005. Tomislav Galeta

2010. Mirko Karakašić

HR | ENG