Labaratorij, oprema i aktivnost Zavoda

ZAVOD ZA STROJARSKE KONSTRUKCIJE

 

Aktivnosti Zavoda za strojarske konstrukcije obuhvaćaju kompletnu analizu u fazi razvoja i projektiranja proizvoda: dizajn konstrukcije uz pomoć CAD alata, proračun i analizu konstrukcija uz primjenu analitičkih izraza i numeričkih metoda (uglavnom MKE) uz optimiranje konstrukcije, aplikacija i razvoj različitih metoda za ocjenu pojedinih konstrukcijskih rješenja, eksperimentalnu analizu na gotovim proizvodima i modelima kroz planiranje eksperimenta, istraživanja i modele obrade eksperimenta i eksperimentalnih rezultata.
Znanstveno-istraživački rad Zavoda i suradnja s gospodarstvom su međusobno isprepleteni i temelj su za unaprjeđenje nastavnog procesa.
Rezultati znanstveno-istraživačkog rada vidljivi su u brojnim radovima objavljenim u znanstvenim i stručnim časopisima, te zbornicima radova s međunarodnih konferencija održanih u zemlji i inozemstvu. Znanstvena su istraživanja na Zavodu za strojarske konstrukcije rezultirala izradom većeg broja magistarskih radova i doktorskih disertacija. Suradnja s gospodarstvom je također vidljiva i kroz uključivanja djelatnika Zavoda u rješavanja velikog broja problema prisutnih u procesu projektiranja, proizvodnje i eksploatacije prisutnih u raznim proizvodnim poduzećima, također se očituje i kroz usluge:
• revizije proračuna i projekata
• ekspertizama o ispitivanjima konstrukcija i raznih lomova
• redizajn proizvoda i idejni razvoj proizvoda i dr.,
koje se realiziraju kako uz uporabu računala i mjerne opreme, tako i pomoću odgovarajućih programa koji postoje na Fakultetu.
U sklopu Zavoda za strojarske konstrukcije, a za potrebe nastavnog procesa, znanstveno-istraživačke djelatnosti, odnosno suradnje s gospodarstvom, u funkciji su slijedeći laboratoriji:

1. Laboratorij za strojarske konstrukcije
2. Laboratorij za mehanička ispitivanja
3. Laboratorij za konstruiranje, numeričko modeliranje i optimiranje konstrukcija

Zavod za potrebe ispitivanja u laboratorijima ili na terenu koristi vlastitu mjernu opremu svojih laboratorija tako i opremu drugih zavoda i institucija s kojima surađuje kroz program LECARD kao i kroz druge oblike suradnje.

Laboratorij za strojarske konstrukcije je namijenjen za klasična mjerenja: deformacija, naprezanja, sila, pomaka, brzina, ubrzanja, tlaka, i sl. Mjerenja mogu biti statička ili vremenski promjenjiva. Uz mjernu opremu postoji i računska podrška za obradu mjerenih veličina. Mjerenja je moguće izvršiti u laboratoriju na realnim modelima i na terenu na realno izvedenim objektima kao što su: strojevi, vozila, postrojenja, čelične konstrukcije i sl. Vlastita oprema u Laboratorij za strojarske konstrukcije je:

Laserski mjerač vibracija VibroMetTM 500V
(Single Point Laser Doppler Vibrometer)

Uređaj VibroMetT 500V Laser Doppler Vibrometer. VibroMetT 500V mjeri brzinu i frekvenciju vibracija u točki na izvoru vibracija. Također se može mjeriti pomak i ubrzanje i to pomoću softvera direktnom integracijom i derivacijom brzine. Kod dobre refleksije površine uređaj može mjeriti izvor vibracija na bilo kojoj udaljenosti od 1 cm do 5 m. Može se mjeriti vibracije frekvencije od DC do 20 kHz. Brzina vibracija kod mjerenja je do 1,0 m/s.
VibroMetTM 500V sastoji od laserske senzorske glave i elektroničkog kontrolera. Laserska senzorska glava sadrži diodni laser, Bragg ćeliju, fotodetektor i front-end elektroniku. Optičke glava također uključuje elektronički sklop za band-pass signal kod 4 MHz i mješoviti do srednje frekvencije (IF) do 10,7 MHz. Njegov je izlaz električni signal s nositeljem mješovite frekvencije do 10,7 MHz, koja služi kao ulaz za elektronički kontroler. VibroMetTM 500V također uključuje crveni (650 nm) diodni pokazni (točkasti) laser za jednostavnu vizualizacija mjerne točke na cilju.

VibroMetTM 500VVibroMetTM 500V

Elektronski kontroler sadrži pokazivač jačine signala, pokazivač brzine izvan područja, dva podesiva područja brzine i pet izbora niskopropusnih filtara (1, 2, 5, 10, i 20 kHz), koja se mogu koristiti za podizanje S/N određenih spektralnih traka. Također je uključeno sigurnosno zaključavanje upravljanja sustavom ili isključivanje po potrebi.

Mjerenje vibracija automobilskog motora ovisno o broju okretajaSpektar vibracija u funkciji vrzine
Mjerenje vibracija automobilskog motora ovisno o broju okretaja (lijevo) i podaci o spektru vibracija u funkciji brzine

Mjerno pojačalo HBM-MGCplus ABx22A

Mjerno pojačalo HBM-MGCplus ABx22A ima ukupno 24 mjerna kanala klase točnosti 0,05. Broj mjernih kanala je 2×8 za mjerenje punim, polu i četvrt mostom za eletrootporne mjerne trake, SG. Ima mogućnost i mjerenja s 4 piezo davača (strujno napajanih piezo davača). Također je moguće mjeriti i s 4 induktivna davača (LVDT kao i B12). Mjerno pojačalo je namijenjeno za mjerenje: deformacija, naprezanja, sila, pomaka, brzina, ubrzanja, tlaka, i sl. Mjerenja mogu biti statička ili vremenski promjenjiva. Mjerenja je moguće obavljati na strojevima, vozilima, postrojenjima, čeličnim konstrukcijama i sl.

Mjerno pojačalo HBM-MGCplus ABx22AakcelerometarMjerno pojačalo HBM-MGCplus ABx22AMjerno pojačalo HBM-MGCplus ABx22A

Mjerno pojačalo HBM-MGCplus ABx22A s ukupno 24 mjerna kanala

 

Laboratorij za mehanička ispitivanja je namijenjen za analizu pukotina. U tu svrhu se koristi:

Mikroskop za snimanje propagacije pukotine

LEICA MZ 12-5 mikroskop stereozoom s digitalnom kamerom, za snimanja s velikim uvećanjem područja (povećanje 8x do 100x, ukupno povećanje 4x do 640x) oko vrška pukotine. Uređaj služi za mjerenja parametara (CMOD i CTOD) u mehanici loma, snimanja propagacije pukotina na uzorcima, strukture površine uzorka elementa konstrukcije i dr.

LEICA MZ 12-5 mikroskop stereozoom s digitalnom kameromLEICA MZ 12-5 mikroskop stereozoom s digitalnom kameromLEICA MZ 12-5 mikroskop stereozoom s digitalnom kameromLEICA MZ 12-5 mikroskop stereozoom s digitalnom kamerom

Mikroskop za praćenje i snimanje propagacije pukotine montiran na kidalicu

 

Edukacijski uređaj za mjerenje momenta inercije
 
Edukacijski uređaj za mjerenje momenta inercije

 

U sklopu Laboratorija za konstruiranje, numeričko modeliranje i optimiranje konstrukcija nalazi se najsuvremenija informatička oprema za potrebe što kvalitetnije izobrazbe studenata; budućih inženjera strojarstva. Moguće je osposobljavanje za rad s programskim sustavima za crtanje, modeliranje i konstruiranje. Računalnoj učionici ima 21 mjesto za polaznike.

Računalna učionicaRačunalna učionica

Računalna učionica ĐĐ

                     ReduktorMjerenje broja okretajaMjerenje vibracija na reduktoru

 

Neki od projekata znanstvenog istraživanja Zavoda i suradnje s gospodarstvom