Životopis

 

Prof. dr. sc. Dražan Kozak

Redoviti profesor u trajnom zvanju
Pomoćnik Rekotra za osiguranje kvalitete
KONTAKT
Telefon

++38535493452

 
VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI | Publons | ORCID

OBRAZOVANJE

1996. – 2001.

Doktor tehničkih znanosti
Doktorski studij
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

1992. – 1995.

Magistar znanosti
Poslijediplomski magistarski studij, smjer: Teorija konstrukcija
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Zagrebu

1986. – 1991.

Diplomirani inženjer strojarstva
Visoko obrazovanje
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

RADNO ISKUSTVO

2014. – danas

Redoviti profesor u trajnom zvanju
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište u Slavonskom Brodu

2009. – 2014.

Redoviti profesor
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2005. – 2009.

Izvanredni profesor
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2001. – 2005.

Docent
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

1996. – 2001.

Asistent
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

1991. – 1996.

Znanstveni novak
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Mehanika I

Mehanika II

Čvrstoća

Čvrstoća 2

Numeričko modeliranje i simulacije

Numeričke metode

Metoda konačnih elemenata

Tlačna oprema i cjevovodi

Mehanika loma

Eksperimentalna mehanika

Optimiranje konstrukcija

Teorija elastičnosti

Pogonska čvrstoća konstrukcija

Oblikovanje i proračun konstrukcija

IZDAVAŠTVO

Banovac, Eraldo; Kozak, Dražan; Maglić, Leon. Osnove, metode i alati kvalitete. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011

Hloch, Sergej ; Valíček, Jan ; Stoić, Antun ; Kozak, Dražan ; Samardžić, Ivan ; Novak – Marcinčin, Jozef ; Modrak, Vladimir. Rezanje mlazom vode. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011

MENTORSTVO

CROSBI – Mentorstvo

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

CROSBI – Publikacije

PROJEKTI

1. HRZZ projekt IP-2019-04-3607 „Modeliranje i simulacija u razvoju naprednih materijala“(2019 – 2023)
suradnik

2. HRZZ projekt IP-2014-09-1218 „Definiranje mogućnosti uporabe mini dentalnih implantata (MDI) i njihovi rezultati u in vitro i u kliničkim prospektivnim istraživanjima” (2015-2019)
suradnik

3. WORTH EU projekt (2015-2016), 15_PA07-C1
suradnik

4. ME4CataLOgue (2013-2015), EU projekt, Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) temeljen na ishodima učenja
voditelj projekta

5. CEEPUS projekti: CIII-RO-0202, CIII-BG-1103, CIII-RS-0065, CIII-PL-0033, CIII-RO-0058, CIII-PL-0701, CZ-0201 i CIII-PL-0007
koordinator ispred Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu

6. MZO projekt 152-1201910-1909 „Analiza i procjena loma konstrukcija iz anizotropnih materijala” (2007-2013)
voditelj projekta

7. Bilateralni međunarodni projekti suradnje sa Austrijom, Slovenijom, Mađarskom i Srbijom, voditelj projekata

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

CROSBI – Projekti suradnje s gospodarstvom

ČLANSTVA

European Structural Integrity Society (ESIS)

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

Central European Association of Computational Mechanics (CEACM)

Hrvatsko društvo za mehaniku

DODATNE INFORMACIJE

Prodekan (2005-2009) i dekan (2009-2013) Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Prorektor za nastavu i studente Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (2017-2020). Počasni profesor na GAMF Kecskemet college, Mađarska i gostujući profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Član Uredničkog odbora 14 časopisa. Certificirani stručnjak za vanjsku neovisnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete pri AZVO. Član Akreditacijskog savjeta (2014-2018). Ekspert pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) za posude pod tlakom i sigurnosne ventile.

HR | ENG