Vladimir Pecić

Zavod za inženjerstvo materijala

Katedra za toplinsku obradbu i tribologiju

Vladimir Pecić,

Stručni suradnik u mirovini

Osobni podaci:

Rođen je 1953. u Đakovu.

Diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Od 1977.g. radi u raznim oblicima organizacija fakultetske djelatnosti, prvo u sustavu Đuro Đaković Institut za strojarstvo-Strojarski fakultet a potom i sada u okviru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka. Jedan period (tijekom Domovinskog rata) obrazovnog rada zamjenjuje aktivnim sudjelovanjem u obrani RH kao pripadnik Hrvatske vojske.

Na Zavodu za inženjerstvo materijala sudjelovao je u izvođenju laboratorijskih vježbi iz kolegija: Materijali I i II, Proizvodni postupci IV, Ispitivanja i svojstva materijala, Toplinska obrada, Struktura i svojstva materijala, Alatni materijali i Površinske toplinske obradbe i inženjerstvo površina.

Koautor je više (17) znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih savjetovanja.

Bio je stručni suradnik je na projektu ” Utjecaj duplex postupka na strukturu čelika i inženjerstvo površina”, kojeg je glavni istraživač bio dr.sc. Dragomir Krumes, redoviti profesor u mirovini.