Radojka Marković

Zavod za inženjerstvo materijala

Katedra za toplinsku obradbu i tribologiju

 

Radojka Marković, mr.sc.

Viši predavač

E-mailRadojka.Markovic@unisb.hr

Osobne web stranice:

 

 

Osobni podaci:

Rođena je 25. listopada 1954.g. u Malinu, općina Slavonski Brod.

Predavač je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Diplomirala je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1980.g.

Od 1980.g. radi u SOUR-u “Đuro Đaković” u RO Institut za strojarstvo – Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Od 1990. godine radi na Strojarskom fakultetu kao asistent.

Magistrirala je 1994. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Član je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju i Hrvatskog društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina.

Objavila je 26 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i na znanstveno-stručnim skupovima.

Specijalnost:

  • Metalni materijali, toplinska obradba

Istraživač je na projektu broj: 0152016 “Kinetika strukturnih pretvorbi čelika i inženjerstvo površina”, čiji je glavni istraživač Dr.sc. Dragomir Krumes, redoviti profesor.