Životopis

Nikolina Beric

Nikolina Berić, mag. ing. mech.

Asistentica
KONTAKT
Telefon

++38535493409 

E-mail adrese

nberic@unisb.hr

VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI

OBRAZOVANJE

2016. – 2018.

Magistra inženjerka strojarstva
Diplomski studij strojarstva
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2012. – 2015.

Stručna prvostupnica inženjerka strojarstva
Tehnički odjel – preddiplomski stručni studij proizvodnog strojarstva
Veleučilište u Slavonskom Brodu

RADNO ISKUSTVO

2020. – danas

Asistentica
Sveučilište u Slavonskom Brodu
Strojarski fakultet

2018. – 2020.

Asistentica
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Alatni materijali

Materijali I

Materijali II

Metalurgija zavarivanja

Posebni čelici

Posebni čelici u energetici

Površinske toplinske obradbe i inženjerstvo površina

Struktura i svojstva materijala

Toplinska obradba

Tribologija

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

PROJEKTI

Oplemenjivanje površina u cilju produljenja vijeka dijelova i opreme 

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

ČLANSTVA

HR | ENG