Poslijediplomski specijalistički studij

Poslijediplomski specijalistički studij Razvoj proizvoda i tehnologija, smjerovi: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka, Proizvodni menadžment

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Vrsta studijskog programa: poslijediplomski sveučilišni – specijalistički

Polje studija: Strojarstvo

Naziv studija: poslijediplomski specijalistički studij Razvoj proizvoda i tehnologija, smjerovi: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka, Proizvodni menadžment

Stručni naziv nakon završenog studija: sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica razvoja proizvoda i tehnologija

Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je tri semestra (1,5 godinu)

Broj ECTS bodova: 90

Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Poslijediplomski specijalistički studij Razvoj proizvoda i tehnologija, smjerovi: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka, Proizvodni menadžment može se studirati na izvanrednom studiju.

Dekan: prof.dr.sc Goran Šimunović

Poslijediplomski specijalistički studij može upisati osoba koja je završila:

– sveučilišni dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij: diplomirani inženjeri strojarstva ili magistri inženjeri strojarstva

– odgovarajući sveučilišni dodiplomski/diplomski studij iz područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih znanosti i biomedicine u Hrvatskoj ili inozemstvu – uz obvezno polaganje diferencijskih ispita

– odgovarajući sveučilišni dodiplomski/diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, koji su strani državljani – eventualno polaganje diferencijskih ispita (uz uvjet akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja na Sveučilištu)

Pravila ispitivanja i ocjene

Pravila ispitivanja i ocjene definirani su na nivou Sveučilišta Pravilnikom o studiranju , a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Sveučilišta i objašnjena studentima na prvom predavanju.

Međunarodna mobilnost studenata

Mobilnost tijekom studiranja nije obavezna, a moguće ju je ostvariti sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.