Diplomski studij Strojarstvo

Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Vrsta studijskog programa: Sveučilišni diplomski studij

Polje studija: Strojarstvo

Naziv studija: sveučilišni diplomski studij Strojarstvo; Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije i Energetska postrojenja

Smjerovi sveučilišnog diplomskog studija:

Ø  Konstruiranje i razvoj proizvoda

Ø  Logistika proizvodnje

Ø  Inženjerstvo materijala

Ø  Strojarske tehnologije

Ø  Energetska postrojenja

Stručni naziv nakon završenog studija: magistar/magistra

inženjer/inženjerka strojarstva

Duljina trajanja programa: Predviđeno trajanje studija je četiri semestara (2 godine)

Broj ECTS bodova:120

Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: Razina 7 prema HKO

Načini studiranja (redoviti / izvanredni studij): Sveučilišni diplomski studij  Strojarstvo može se studirati na redovitom ili izvanrednom studiju.

Dekan: prof. dr. sc. Goran Šimunović

Uvjeti upisa

Diplomski studij mogu upisati svi pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij te ostvarili najmanje 180 ECTS bodova na istom usmjerenju.

Ukoliko se pristupnik želi upisati sa srodnih tehničkih fakulteta potrebno je polaganje razlike ispita iz kolegija koje mu propiše voditelj usmjerenja.

Pravila ispitivanja i ocjene

Pravila ispitivanja i ocjene definirani su na nivou Sveučilišta Pravilnikom o studiranju , a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Sveučilišta i objašnjena studentima na prvom predavanju.

Međunarodna mobilnost studenata

Mobilnost tijekom studiranja nije obavezna, a moguće ju je ostvariti sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.

Omogućeni pristup daljnjem školovanju

Završeni student može nastaviti studij na poslijediplomskim doktorskim i poslijediplomskim specijalističkim studijima u RH i inozemstvu. Uvjete upisa na poslijediplomske doktorske i poslijediplomske specijalističke studije određuje institucija koja provodi studije.

Posebni postupak priznavanja prethodno ostvarenih ECTS bodova (formalno, informalno i neformalno)

Studenti Sveučilišta u Slavonskom Brodu koji studiraju ili su studirali na drugim visokim učilištima mogu podnijeti zamolbu za priznavanje ostvarenih ECTS bodova i ocjena postignutih na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.