Izbor teme/mentora završnih i diplomskih radova

Poštovani studenti završnih godina preddiplomskog i diplomskog studija, na poveznici su dostupne ankete za izbor teme/mentora završnih/diplomskih radova. Molimo da pažljivo pročitate upute i popunite anketu u predviđenom roku jer naknadne prijave neće biti moguće.

Više

Početak nastave za razlikovne obveze za upis diplomskog studija

Poštovani polaznici programa razlikovnih obveza, na web stranici Fakulteta dostupan je raspored za zimski semestar. Predavanja za kolegije Suvremeni proizvodni postupci (razlika) I i Automatizacija održat će se početkom ljetnom semestra. Za kolegije koji nisu na popisu predavanja, molim Vas da se javite predmetnim nastavnicima.

Više

Početak nastave za redovite studente akademske godine 2019./2020.

Početak nastave za sve redovite studente je 30. rujna 2019. prema rasporedu objavljenom na web stranici Fakulteta. Studenti koji su u ak. godini 2019./20. upisali I. godinu preddiplomskog studija trebaju doći u zgradu I Strojarskog fakulteta, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, Slavonski Brod. Grupe studenata 1. godine preddiplomskog studija: Grupa A…

Više