Poziv na predavanje – Znanstveni forum

Poziv polaznicima poslijediplomskog doktorskog i specijalističkog studija, znanstvenim novacima i asistentima, nastavnicima i studentima na predavanje u okviru Znanstvenog foruma koje će online održati Ivan Vidaković, mag. ing. mech. pod nazivom “Statističko modeliranje trošenja indukcijski nataljenih prevlaka”, dana 18. siječnja 2021. godine u 10.00 sati putem Google Meet-a. Kod sastanka: oxc-jhah-yho

Znanstveni forum je osnovan na 4. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u ak. god. 2006./07. dana 15.3.2007. godine kao organizirani oblik aktivnosti asistenata, znanstvenih novaka i ostalih polaznika poslijediplomskog doktorskog studija, s ciljem poticanja aktivnosti u područjima znanstvenog usavršavanja, znanstvene prezentacije i stručnih aktivnosti. Osnovni zadatak Znanstvenog foruma je organiziranim periodičnim aktivnostima poticati znanstvenu i stručnu aktivnost svojih članova i omogućiti polaznicima poslijediplomskih studija prikupljanje ECTS bodova za obvezatne i izborne aktivnosti na poslijediplomskom doktorskom studiju pod nadzorom Znanstvenog foruma. Na taj način se očekuje stvaranje uvjeta za poticanje komunikacije, suradnje, razmjene ideja i unapređivanje znanstveno-stručne osposobljenosti mladih znanstvenika. Cilj je poboljšanje protoka informacija unutar zajednice znanstvenih novaka i asistenata.