Životopis

izv. prof. dr. sc. Pejo Konjatić

Izvanredni profesor
KONTAKT
Telefon

++38535493424

E-mail adrese

pkonjatic@unisb.hr

VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI | ORCID

OBRAZOVANJE

2002. – 2010.

Doktor tehničkih znanosti
Doktorski studij
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

1995. – 2001.

Diplomirani inženjer strojarstva
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

RADNO ISKUSTVO

2017. – danas

Izvanredni profesor
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište u Slavonskom Brodu

2010. – 2012.

Viši asistent
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2001. – 2010.

Znanstveni novak – asistent
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Mehanika I

Mehanika II

Čvrstoća

Čvrstoća 2

Numeričko modeliranje i simulacije

Optimiranje konstrukcija

Numeričke metode

Metoda konačnih elemenate

Tlačna oprema i cjevovodi

Mehanika loma

Eksperimentalna mehanika

Dinamika strojeva

Teorija elastičnosti

Pogonska čvrstoća konstrukcija

IZDAVAŠTVO

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

CROSBI – Publikacije

PROJEKTI

1. Procjena životnog vijeka dentalnih implantata izvedenih trabekularnom strukturom

2. Primjena postupka procjene cjelovitosti na heterogene zavarene spojeve

3. Procjena izdržljivosti konstrukcija s motrišta mehanike loma
suradnik

4. Analiza i procjena loma konstrukcija iz anizotropnih materijala
suradnik

5. Utjecaj procesa tretiranja površine na zamorno ponašanje višeosno opterećenih konstrukcija
suradnik

6. Aplikacija mehanike loma kod revitalizacije energetskih komponenti
suradnik

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

1. Statički proračun transportnih okvira za drugi prolaz – parni kotao Montes del Plata

2. Utvrđivanje utjecaja aksijalne sile I unutarnjeg tlaka u cijevi na čvrstoću zglobnog kompenzatora
suradnik

3. Utvrđivanje utjecaja tehnološke greške nastale tijekom zavarivanja priključaka korištnjem EPP postupka zavarivanja na čvrstoću zavarenog spoja
suradnik

4. Utvrđivanje uzroka pojave pukotina na lijevcima spremnika UACNS vagona
suradnik

5. Statički proračun oslonaca i ovješenja kotla u spalionici otpada
suradnik

6. Statiči proračun za detaljni dizajn kotla Tampere
suradnik

ČLANSTVA

Hrvatsko društvo za mehaniku

HR | ENG