Životopis

Izv. prof. dr. sc. Mirko Karakašić

Izvanredni profesor
KONTAKT
Telefon

++38535493416

E-mail adrese

mkarakasic@unisb.hr

VIDLJIVOST

Google Scholar | CROSBI

OBRAZOVANJE

2004. – 2010.

Doktor tehničkih znanosti
Doktorski studij modula “Konstruiranje i razvoj proizvoda”
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku

1999. – 2004.

Diplomirani inženjer strojarstva
Sveučilišni diplomski studij proizvodnog strojarstva 
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku

RADNO ISKUSTVO

2017. – danas

Izvanredni profesor
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište u Slavonskom Brodu

2012. – 2017.

Docent
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2010. – 2012.

Viši asistent 
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2004. – 2010.

Asistent
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Tehničko crtanje i računalna grafika

Elementi konstrukcija I

Elementi konstrukcija II

Računalom podržano konstruiranje

Teorija konstruiranja

Konstrukcijski razvoj proizvoda

Optimiranje konstrukcija

Industrijski dizajn

Ekološki dizajn

Numeričko modeliranje i simulacija

IZDAVAŠTVO

Modeliranje poduprijeto računalom, Karakašić, Mirko; Kljajin Milan; Ivandić, Željko; Glavaš, Hrvoje; Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019.

Elementi strojeva – zbirka projektno-konstrukcijskih zadataka, Kljajin, Milan; Ivandić, Željko; Karakašić, Mirko; Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2018.

Modeliranje primjenom računala, Kljajin, Milan; Karakašić, Mirko; Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2012.

Poglavlja u knjizi:  Računalom podržano tehničko crtanje i tehnička dokumentacija dio sveučilišnog udžbenika Inženjerska grafika (drugo dopunjeno izdanje), Kljajin, Milan; Opalić, Milan; Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2016. 

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

CROSBI – Publikacije

PROJEKTI

Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda, 0152015, voditelj projekta: prof.dr.sc. Milan Kljajin

Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje, 152-1521473-3111, voditelj projekta: prof.dr.sc. Milan Kljajin

Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt (SLO-6): Sustav PDM u proizvodnom sustavu male i srednje serije s uključenom ekologijom i zaštitom okoliša, voditelj projekta s hrvatske strane: prof.dr.sc. Milan Kljajin

 Hrvatsko-austrijski bilateralni projekt: Utjecaj procesa tretiranja površine na zamorno ponašanje višeosno opterećenih konstrukcija, voditelj projekta s hrvatske strane: prof.dr.sc. Dražan Kozak

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

Projekt tehničko-tehnološke dokumentacije adaptacije za berbu suncokreta AS 5,4 m; 6,3 m i 7,2 m za Same Deutz-Fahr Žetelice d.o.o. Županja, voditelji: prof.dr.sc. Dražan Kozak i doc.dr.sc. Željko Ivandić

Određivanje nosivosti nosača staklenog panela pomoću metode konačnih elemenata, voditelji: prof.dr.sc. Dražan Kozak i doc.dr.sc. Željko Ivandić

Utvrđivanje uzroka pojave pukotina na lijevcima spremnika UACNS vagona, voditelj: prof.dr.sc. Franjo Matejiček

ČLANSTVA

MDPI Applied Science Reviewer Board member

Međunarodni znanstveni odbor konferencije Industrial Engineering and Environmental Protection
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin
Sveučilište Novi Sad

Urednički odbor zbornika radova znanstvenog skupa Organizacija i tehnologija održavanja OTO – Organization and Maintenance Technology

Hrvatsko društvo za mehaniku

HR | ENG