Životopis

Prof. dr. sc. Franjo Matejiček

Redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini
KONTAKT
Telefon

++385911326191

VIDLJIVOST

CROSBI

OBRAZOVANJE

1983. – 1989.

Doktor tehničkih znanosti
Doktorski studij
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Zagrebu

1976. – 1981.

Magistar tehničkih znanosti
Područje: mehanika krutih i deformabilnih tijela 
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Zagrebu

1970. – 1975.

Diplomirani inženjer strojarstva
Visokoškolsko obrazovanje
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO

1975. – 2019.

Redoviti profesor u trajnom zvanju
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Redoviti profesor
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Izvanredni profesor
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Docent
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Asistent
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Mehanika I

Mehanika II

Čvrstoća

Čvrstoća 2

Mehanika loma

Teorija elastičnosti

Teorija plastičnosti

Pogonska čvrstoća konstrukcija

Eksperimentalna mehanika

Normizacija i tehnička regulativa

IZDAVAŠTVO

Zbirka zadataka iz mehanike I, statika (1991)

Uvod u statiku sa zbirkom zadataka (1999. – 2016, pet izdanja)

Uvod u kinematiku sa zbirkom zadataka (2006. – 2019., pet izdanja)

Uvod u kinetiku sa zbirkom zadata (2006. – 2020., četiri izdanja)

MENTORSTVO

CROSBI-Mentorstvo

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

CROSBI – Publikacije

PROJEKTI

1. Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije: Bilateralni Hrvatsko-slovenski projekt (2001-2002): Procjena zaštite okoliša od loma posuda pod tlakom izrađenih od novih materijala

2. Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije: Integralni interakcijski sustav za trajno obrazovanje u području primijenjene inženjerske mehanike uz uporabu informacijskih tehnologija br. 2002-027

3. Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije: Bilateralni Hrvatsko-slovenski projekt (2001-2002): Procjena zaštite okoliša od loma posuda pod tlakom izrađenih od novih materijala

4. Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije: Tehnologijski projekt (2007): Razvoj plinotjesnih dimnjačarskih vrata i serije alata za njihovu proizvodnju

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

1. Đuro Đaković Inženjering d.o.o. Slavonski Brod (2004.) O toplinskoj obradi poslije zavarivanja nogu i plašta izrađenih iz materijala A516 Gr 70

2. Đuro Đaković, Specijalna vozila d.d., Rukovoditelj TJ Montaža, Mr.sc. Josip Bucić, dipl.ing.str. projekt: Lom kućišta i zubaca zupčanika reduktora za okretanje platforme bagera RKE-4300 (2004)

ČLANSTVA

Hrvatsko društvo za mehaniku

Hrvatsko društvo za kvalitetu

Europsko udruženje za integritet konstrukcija

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

DODATNE INFORMACIJE

Boravio je u dva navrata u inozemstvu na Hochschule Bremen u periodu od 1.3. do 1.9.1990. godine kao gostujući znanstvenik te drugi put od akademske godine 1994/95. godine do 1996/97. godine gdje je držao nastavu iz više predmeta Tehničke mehanike.