Laboratorij za ispitivanje materijala

Usluge koje nudi Laboratorij za ispitivanje materijala:

Mehanička ispitivanja:
  • mehanička ispitivanja – na sobnoj temperaturi
  • na povišenoj temperaturi
  • ispitivanja tvrdoće – makrotvrdoća (HRC, HB, HV)
  • semimikrotvrdoća (HV0,2 do HV5)
  • mikrotvrdoća (HV0,005 do HV0,2)
  • mjerenje tvrdoće prijenosnim uređajem
  • ispitivanje žilavosti – na sobnoj temperaturi
  • na sniženoj temperaturi
  • ispitivanje debljine stjenke
Metalografska ispitivanja:
  • ispitivanja makrostrukture
  • ispitivanja mikrostrukture
  • metalografska ispitivanja replikama
  • metalografska ispitivanja zavarenih spojeva
Tribološka ispitivanja:
  • ispitivanje trošenja abrazijom
  • ispitivanje trošenja adhezijom
  • ispitivanja trošenja tribokorozijom
Kemijska ispitivanja:
  • ispitivanje kemijskog sastava materijala
Toplinska obrada i toplinska mjerenja:
  • toplinska obrada u zaštitnoj atmosferi (argon)
  • kaljenje
  • popuštanje
  • poboljšavanje
  • cementiranje
  • boriranje
  • dilatometarijska ispitivanja
Tehnološka ispitivanja:
  • savijanje cijevi, limova i traka
  • proširivanje cijevi
  • izvlačenje iz cijevi