Dragomir Krumes

Zavod za inženjerstvo materijala

Katedra za toplinsku obradbu i tribologiju

 

Dragomir Krumes, Prof.dr.sc.

Redoviti profesor u tr.zvanju

E-mailDragomir.Krumes@unisb.hr

Osobne web stranice:

 

 

 

Osobni podaci:

Rođen 03. rujna 1945. godine u Slavonskom Brodu. Redoviti profesor na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Diplomirao 1970. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 1971. do 1990.g. radio je u SOUR-u “Đuro Đaković” u RO Institut “Đ.Đ.” na razvojnim zadacima, naročito na području materijala i tehnologije toplinske obradbe. Na Strojarskom fakultetu radi od 1971.g. Magistrirao 1977.g. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a doktorirao 1985.g. na istom fakultetu. 1986.g. izabran je za docenta, 1991.g. za izvanrednog profesora, 1996.g. za redovitog profesora i za redovitog profesora u trajnom zvanju 2000.g.

Obavljao je funkciju prorektora za obnovu i razvitak na Sveučilištu Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku.

Dobio je više priznanja i nagrada, plaketu i zlatnu značku Narodne tehnike, zlatnu medalju “Đ.Đ.” – “Provođenje znanosti u praksi”, zlatnu medalju IFHSE – International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering, odlikovanje za znanost reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

Djeluje u mnogim stručnim društvima, u Hrvatskom društvu za toplinsku obradbu metala bio je 2 mandata predsjednik društva, a nekoliko puta član predsjedništva. Član je niza stručnih udruga kao i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ).

Objavio je 8 knjiga, 2 skripta, te 98 znanstvenih i 34 stručna rada.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Specijalnost:

  • Materijali i termodifuzni postupci