Centar za istraživanje, razvoj i inovacije (CIRI)

Svrha projekta: 

Svrha projekta je izrada projektne dokumentacije potrebne za provedbu projekta Centar za istraživanje, razvoj i inovacije (CIRI), koji uključuje ulaganje u Istraživačko razvojno inovacijsku (IRI) infrastrukturu i provedbu organizacijske reforme Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u međunarodno konkurentnu znanstvenu instituciju koja stvara novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.
 
Realizacija projekta CIRI će imati pozitivan utjecaj na jačanje istraživačkih kapaciteta i konkurentnosti Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, te će omogućiti provedbu vrhunskih istraživanja i uspostavu učinkovite suradnje s drugim istraživačkim organizacijama i gospodarstvom u provedbi ciljanih ulaganja sukladno Strategiji pametne specijalizacije (S3).
 

Očekivani rezultati projekta:

R.1. Izrađena projektna/tehnička dokumentacija za projekt CIRI

a) Izrađena projektna/tehnička dokumentacija te ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju IRI infrastrukture CIRI-ja
b) Izrađena projektna/tehnička dokumentacija za opremanje istraživačke infrastrukture CIRI-ja

R.2. Izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi

R.3. Projekt uspješno realiziran (ostvareni ciljevi projekta) unutar planiranog proračuna i vremenskog okvira te osigurana vidljivost projekta
 

Ukupna vrijednost projekta: 2.738.137,66 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 2.498.137,66 kn

Bespovratna sredstva EU: 2.498.137,66 kn

Razdoblje provedbe projekta: 29.06.2020. – 29.12.2021.

Kontakt osoba: prof. dr. sc. Goran Šimunović

 

Model buduće zgrade prema CIRI projektu:

 

 

Poveznica na video pune veličine (MP4)

Poveznice: www.strukturnifondovi.hr