Željka Rosandić

Željka Rosandić

Željka Rosandić, prof.

Viši predavač
KONTAKT
Telefon

++38535493436 

E-mail adrese

zrosandic@unisb.hr

OBRAZOVANJE

2008. – …

Doktorand
Poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje
Filozofski fakultet u Osijeku

1994. – 2001.

Profesor engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Osijeku

RADNO ISKUSTVO

2020. – …

Viši predavač
Sveučilište u Slavonskom Brodu
Strojarski fakultet

2011. – 2020.

Viši predavač
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

2006. – 2011.

Predavač
Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

1999. – 206.

Profesor engleskog i njemačkog jezika
Gimnazija “Matija Mesić”, Slavonski Brod

NASTAVNA DJELATNOST

KOLEGIJI

Engleski tehnički jezik I, II, III

Njemački tehnički jezik I, II, III

Poslovni njemački jezik I, II, III, IV

Njemački jezik I, II, III

Njemački jezik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

IZDAVAŠTVO

1. Rosandić, Željka. Vježbenica za njemački jezik I, Materialiensammlung – Deutsche Sprache I. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2016.

2. Kladarić, Ivica; Klarić, Štefanija; Marković, Radojka; Milinović, Andrijana; Osman, Mihael; Pecić, Vladimir; Rosandić, Željka; Rosandić, Željko; Živić, Marija. Radni materijali za pilotiranje programa „Operater za toplinsku obradu“. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014. (Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!)

3. Rosandić, Željka. Izbor tekstova za njemački jezik. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2009.

MENTORSTVO

ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

ZNANSTVENE
PUBLIKACIJE

1. Rosandić, Željka. Kolokacije u udžbenicima njemačkoga jezika // II. Međunarodna konferencija: Od teorije do prakse u jeziku struke. Zagreb: UNJSVU, 2017.

2. Međunarodna stručna konferencija ME4CATALOGUE (04.-05.12.2014), Zbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue, International professional conference ME4CATALOGUE, Proceedings of the International Professional Conference ME4CataLOgue / Kozak, Dražan; Barle, Jani; Markučič, Damir; Pavletić, Duško; Matičević, Gordana; Vranešević Marinić, Nina; Rosandić, Željka; Damjanović, Darko (ur.), Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014.

3. Rosandić, Željka, Štefić, Anamarija. Impact of Multiple Intelligences on Language Learning. // 4th International Scientific and Expert Conference TEAM 2012. Slavonski Brod: TEAM, 2012.

4. Štefić, Anamarija; Rosandić, Željka; Lokotar Vojnović; Eva. How to spice up your teaching materials in the language classroom. // Book of Proceedings of the International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. Celje: Faculty of Logistics, 2012.

5. Dubac Nemet, Lorna; Lokotar-Vojnović, Eva; Rosandić, Željka. The Art of the Heart. // Book of Proceedings of the International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. Celje: Faculty of Logistics, 2010.

6. Ćurković, Amela, Rosandić, Željka. Drama u nastavi engleskog jezika. // Treći međunarodni naučno-stručni skup: Edukacija nastavnika za budućnost, 2010. Zenica: Pedagoški fakultet, 2011. Str. 477-484

7. Miljković, Zvonko; Rosandić, Željka. Physical Education and Sports Activities of University Students in the City of Slavonski Brod – Yesterday, Today and Tomorrow. // 1st International Scientific and Expert Conference TEAM 2009. Slavonski Brod: TEAM, 2009. Str. 223-225

8. Rosandić, Željka; Jurišić, Ivana; Ćurković, Amela. Drama im DaF-Unterricht. // XVII. međunarodni stručni skup Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV). Biograd: KDV, 2009. Str. 26-32

9. Rosandić, Željka. Deutsch als eine Wissenschaftssprache. // Tehnički vjesnik 15, 3(2008), str. 55-57.

PROJEKTI

2020.-2022.

Poopćenja aritmetičkih sredina i njihove primjene, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu (Suradnik)

2013.-2015.

EU Project: ME4CataLOgue (Mechanical Engineering for Catalogue) – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja (za preddiplomski, diplomski i doktorski studij), Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 19.08.2013-18.02.2015 (Project Event Coordinator)

2013.-2014.

EU Project: Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 19.10.2013-18.10.2014 (Project Event Coordinator

PROJEKTI SURADNJE S
GOSPODARSTVOM

ČLANSTVA

Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU) (član od 2013.)

Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkoga jezika (KDV) (član od 2009.)

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (član od 2009.)

Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika (HUPE) (član od 1999.)

DODATNE INFORMACIJE

Lektor za engleski i njemački jezik (Tehnički vjesnik) (od 2008.)

Ljetni tečajevi / Erasmus mobilnost

1. Intensivkurs Deutsch (Stufe C1(2)) – DeutschAkademie, Wien, 06.08.-30.08.2018.;

Konversationskurs – DeutschAkademie, Wien, 06.08.-29.08.2018.; (Erasmus mobilnost)

2. Intensivkurs Deutsch (Stufe C1(2)) – DeutschAkademie, Wien, 10.08.-03.09.2015. (Erasmus mobilnost)

3. Intensivkurs Deutsch (Stufe C1(2)) – DeutschAkademie, Berlin, 04.-28.08.2014. (Erasmus mobilnost)

4. Intensivkurs Deutsch (Stufe C2(1)) – DeutschAkademie, Wien, 06.-30.08.2012.

5. Deutsche Sprache, Literatur und Kultur, Goethe-Universität Frankfurt am Main, 01.-31.08.2010.

6. English in Action – EiA (Canterbury): Business Communication Skills, SF, Slavonski Brod, 05.-09.07.2010.

7. GCP Sommerkurse (DaF – C1 Oberstufe), Universität Passau, Passau, 03.-28.08.2009.

8. Ferienkurs: Deutsch als Fremdsprache, SDI, München, 26.07.-20.08.2004.

9. The British Council Summer School, Dubrovnik, 08.-15.07.2001.

HR | ENG