Željko Ivandić

Zavod za strojarske konstrukcije

Katedra za elemente strojeva i konstruiranje

 

Željko Ivandić, dr.sc.Željko Ivandić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Prodekan za nastavu

E-mailzivandic@unisb.hr

Osobne web stranice:

Konzultacije: utorkom od 13 do 15 h

 

Osobni podaci:

Rođen je 20. kolovoza 1965. u Slavonskom Brodu. Redoviti profesor je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 1990. Magistrirao je 1996. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2002. U zvanje docenta izabran je 2005., izvanrednog profesora 2010. i redovitog profesora 2013. Tijekom studija dva puta je dobitnik Sveučilišne nagrade Sveučilišta u Osijeku.

Član je udruga: Hrvatsko društvo za mehaniku, Hrvatsko društvo za robotiku, Hrvatsko društvo proizvodnog strojarstva, Hrvatsko društvo za mjeriteljstvo, te Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez. Autor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Specijalnost:

  • Konstruiranje, oblikovanje i proračun strojarskih konstrukcija, te vrednovanje tehničkih sustava.

Istraživač je na projektu MZOS “Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje“, čiji je glavni istraživač prof. dr. sc. Milan Kljajin.

Suradnik je na bilateralnom HR-SLO projektu pod nazivom “Aplikacija mehanike loma kod revitalizacije energetskih komponenti“, čiji je voditelj prof. dr. sc. Dražan Kozak. Predstavnik je Strojarskog fakulteta u Case-LCA mreži institucija.

Prodekan je za nastavu u mandatnom razdoblju 2013.-2017.